VISOR® Robotic- všestranný odborník

V současné době neustále narůstá počet požadavků na řešení robotických aplikací v souvislosti se současným trendem Průmysl 4.0, což je vývojová tendence automatizace výroby a postupné digitalizace stále širšího spektra činností, dříve vyhrazených analogovým zařízením nebo lidské obsluze. Zároveň je vyžadována i snadnější obslužnost všech automatizačních zařízení.

uvodni foto 2
uvodni foto 2

Právě v této oblasti prokazuje systém kamerových snímačů VISOR® Robotic vynikající schopnosti. Dostupný v rozličných provedeních, nabízí dokonalé řešení v aplikacích pro nejrůznější automatizační úlohy. S integrovanými a standardizovanými rozhraními lze systém VISOR® Robotic snadno integrovat do stávajících instalací a systémů. V důsledku možnosti využití různých kalibračních metod a flexibilních datových struktur je také mimořádně vhodný pro aplikační využití v mnohých úlohách průmyslové automatizace.

Výrazné vlastnosti systému VISOR® Robotic

  • vhodné provedení pro každou aplikaci
  • výběr různého rozlišení
  • ohnisková vzdálenost objektivů od 6 mm do 75 mm
  • monochromatická a barevná varianta (např. k potlačení vlivu různých barev dopravníkových pásů)
  • integrované a standardizované rozhraní (Profinet, EtherNet/IP, TCP/IP)
  • flexibilní výstupní protokol
  • kontrola dostatečně volného prostoru kolem robotického chapadla
  • zohlednění vertikálního posunu (odsazení) v ose Z vůči pracovní rovině prostřednictvím funkce Z-offset
  • korekce výsledného offsetu v software VISOR® pro jednoduché nastavení orientace robotického chapadla při uchopení
  • různé detektory pro lokalizaci až 10000 komponentů (v závislosti na zvoleném detektoru)
Bez názvu-1

Odebírání a přemisťování komponent

Zásobování a doplňování systémů výrobních linek požadovanými dílci je ve stále vyšší míře univerzálnější – kromě univerzálních zásobníků mohou pro zajištění nejvyšší flexibility k tomuto účelu sloužit i násypkové podavače. Systém VISOR® Robotic lze využít ke spolehlivé lokalizaci a následnému uchopení dílce chapadlem z obou druhů zásobníků. Pokud jsou dodávány volně ložené komponenty, pak kamerový snímač kontroluje nejen jejich polohu, ale také provádí inspekci volného prostoru kolem chapadla robotu.

 

Obrázek 2

Systém VISOR® vyhodnotí obě tyto informace a odešle je do řídicího systému robotu prostřednictvím jednoho z integrovaných standardizovaných procesních rozhraní. Celý proces je pak řízen na základě těchto informací - je uchopen objekt nebo je spuštěn chod zásobníku.

Tuto aplikaci lze také pružně přizpůsobit pro spolupráci s jinými druhy zásobníků/podavačů dílců, u kterých může být vynecháno nákladné centrovací zařízení. VISOR® detekuje polohu a  úroveň naplnění zásobníku a předává tyto informace řídícímu systému robotu. Kamerový snímač pracuje v případě stacionární montáže v časově neutrálním operačním taktu (cyklu).

Obrázek 3

Umisťování dílců

Co nastane po spolehlivém odebrání dílce robotickým chapadlem? VISOR® Robotic také dodává důležité informace pro realizaci následných pracovních kroků a postupů. V aplikacích, řízených robotem (jeho řídicím systémem) pak demonstruje své přednosti např. při umisťování šroubů, montáži svorek nebo nanášení lepidla. Dokáže snadno přesně a bez námahy detekovat polohu součásti, což umožňuje korekci jakéhokoliv posunu (offset) a tím výrazně přispět ke zvýšení kvality výroby. Znalost přesné polohy komponentu umožňuje například  bezchybnou montáž automobilového čelního skla na montážní lince. Redukce množství vynakládaného mechanického úsilí vede k dalšímu zvýšení flexibility výrobní linky. Koncept systému VISOR® Robotic umožňuje přímou komunikaci mezi kamerovým snímačem VISOR® a robotem, přičemž pro mnoho aplikací není v celém systému řízení zapotřebí další vložený „prostředník“ pro tuto komunikaci.

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít