EX – prostředí s nebezpečím výbuchu

Široká nabídka signalizačních zařízení do Ex prostředí s nebezpečím výbuchu od výrobců WERMA a E2S. Signalizace lze využít v zónách 0, 1, 2, 21 a 22 s výskytem výbušných plynů a páry. Všechna zařízení disponují druhem ochrany d (s pevným závěrem), e (zajištěné provedení) nebo i (jiskrově bezpečná). Signalizace do Ex jsou k dispozici jako optické, akustické nebo opticko-akustické s mnoha funkcemi a širokým rozsahem napájecího napětí.

Filtry 0 45
Technické
Napájecí napětí
Druh napětí
Barva světla
Zóna
Akustický výkon
Typ ochrany
Optická funkce
Krytí
Výrobce
Dostupnost
Napájecí napětí
Vyberte rozsah hodnot
Napájení je proces, který lze považovat za tok nebo proud od zdroje do místa jeho potřeby či spotřeby. [V]
Druh napětí
AC - Střídavý proud (Alternating current)
DC - Stejnosměrný proud (Direct current)
Barva světla
Zóna
Zóna 0 jsou prostory, ve kterých je výskyt výbušného prostředí sestávajícího ze směsi vzduchu a hořlavých plynů, par nebo mlhy trvalý, po dlouhou dobu nebo často.
Zóna 1 jsou prostory, ve kterých je vznik výbušného prostředí sestávajícího ze směsi vzduchu a hořlavých plynů, par nebo mlhy pravděpodobný za běžných podmínek zřídka.
Zóna 2 jsou prostory, ve kterých je vznik výbušného prostředí sestávajícího ze směsi vzduchu a hořlavých plynů, par nebo mlhy nepravděpodobný, a pokud výbušné prostředí vznikne, bude přítomno pouze na krátké časové období.
Zóny 20, 21 a 22 platí pouze pro prach, a nejsou zde definovány.
Akustický výkon
Typ ochrany
Optická funkce
Optika koordinuje spolu s dalšími funkcemi signalizace.
Krytí
Krytí udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Nejvyšší možné krytí je IP68/IP69K.
Výrobce
AXIMA nabízí možnost výběru zboží od několika prestižních dodavatelů.
Dostupnost
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
modrá
proudová spotřeba
55 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,75 Kg
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
červená
proudová spotřeba
55 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,75 Kg
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
žlutá
proudová spotřeba
55 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,75 Kg

Ex zábleskový maják 5J

BEXBG05D24DC-RD  |  BExBG05DPDC024AB1A1RR
bgred.png
druh napětí
DC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
červená
proudová spotřeba
300 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,45 Kg
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
de
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
modrá
proudová spotřeba
55 mA
rozměry
153x259x225 mm
hmotnost
2,75 Kg
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
de
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
červená
proudová spotřeba
55 mA
rozměry
153x259x225 mm
hmotnost
2,75 Kg
druh napětí
DC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
de
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
modrá
proudová spotřeba
300 mA
rozměry
153x259x225 mm
hmotnost
2,45 Kg
druh napětí
DC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
de
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
červená
proudová spotřeba
300 mA
rozměry
153x259x225 mm
hmotnost
2,45 Kg
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
červená
proudová spotřeba
110 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,75 Kg
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
žlutá
proudová spotřeba
110 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,75 Kg
druh napětí
DC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
červená
proudová spotřeba
660 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,45 Kg
druh napětí
AC
optická funkce
záblesk
typ ochrany
d
zóna
1+21 / 2+22
barva světla
červená
proudová spotřeba
360 mA
rozměry
153x246x225 mm
hmotnost
2,75 Kg
Technická podpora a cenové nabídky
Pavel Plhák
Vedoucí produktové nabídky
Optická a akustická signalizace
Technická podpora a cenové nabídky