Ochrana vodičů a datových kabelů

V současném prostředí je ochrana datových kabelů a vodičů klíčovým prvkem pro úspěšné fungování v mnoha odvětvích, od strojírenství a stavebnictví po železnice a infrastrukturu. Značky Adaptaflex a Harnessflex, které patří pod společnost ABB, nabízejí širokou škálu ochranných hadic, které chrání před poškozením a nepříznivými vnějšími vlivy. V tomto článku prozkoumáme klíčové faktory při výběru správné ochranné hadice pro Vaše specifické potřeby.

uvod2
uvod2

Jakou ochrannou hadici vybrat?

ada_4

Kde bude chránička používána? (v jakém provozu, na jakém stroji…)

Potřebuji mechanicky odolnou chráničku? Jestli ano, jak bude namáhaná? (třením, tlakem, otěrem…)

Bude aplikace statická či dynamická? (v aplikaci hadice bude v pohybu, např. u dveří stroje nebo bude v klidu, bez pohybu)

Bude vystavena nějakým chemickým látkám? (oleje, různé chemikálie či sloučeniny, soli, emulze…)

Jaký zvolím materiál s ohledem na prostředí daného provozu? (odolnost vůči vyšší teplotě, odolnost vůči jiskrám nebo žhavým šponám, UV či elektromagnetickému záření)

Má být chránička nehořlavá? (má být odolná vůči vzniku jedovatého dýmu?, to je důležité zejména u instalací v infrastruktuře, ve veřejných budovách a prostorách, metru apod.)

harnes_3

Má být ochranná hadice odolná vůči vnějším povětrnostním vlivům? (například použití u kolejových vozidel, větrných elektráren …)

Chceme, aby byla vodotěsná, jaké má mít IP krytí?

Jaký potřebujeme průměr, vnější nebo vnitřní?

Jak dlouhá má být ochranná hadice? (jaké množství potřebujete)

Jsou požadovány certifikáty? (UL, drážní, námořní …)

Jak zvolíme tu správnou koncovku (fitinku)?
Správnou fitinku volíme vždy dle vnějšího či jmenovitého rozměru hadice. Je důležité zohlednit i správné a bezpečné provlečení kabelů nebo vodičů fitinkou, případně i poloměr ohybu hadice a materiál (plastové nebo kovové).

Jaké jsou výhody při dodání celého systému?

Plnou a správnou funkčnost celého systému zajistíme výběrem správné hadice s koncovkou, kdy musíme vzít v úvahu požadovanou ochranu, materiál, požadované krytí IP a také vhodně zvolený typ závitu (metrický, PG apod.). Jen tak můžeme zaručit správné fungování celého systému ochrany kabelů a vodičů.

V případech, kdy je ochranná hadice špatně či neodborně upevněna nebo je použita jiná koncovka (například jiný výrobce) a jiné hadice, tak nejsou zaručeny certifikované vlastnosti hadice a celého systému.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem a dodáním kompletního řešení na míru Vašim potřebám.

Potřebujete informace o produktech nebo projektech? Rádi Vám pomůžeme!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
Plnění informační povinnosti dle ust. čl. 13 GDPR

Společnost AXIMA, spol. s r.o., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

K dalšímu zpracování bude docházet za níže uvedených podmínek:

1.1 Správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

• jméno a příjmení,
• emailová adresa,
• telefonní čísla

1.2 Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje za účelem realizace konkrétního výběrového řízení na předem určenou pracovní pozici. Záměrem je zvolit pro tuto pozici optimálního uchazeče. Dosažení předmětného cíle by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.

1.3 Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení. Poté zpracování osobních údajů pozbude významu a Vaše osobní údaje budou anonymizovány.

1.4 Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce výlučně sám ve formě elektronické. Na zpracování Vašich osobních údajů, poskytnutých touto formou, se nebudou podílet další zpracovatelé, ani tyto nebudou postupovány třetím stranám ani do třetích zemí.

1.5 V souvislosti s poskytnutím osobních údajů Vám dále náleží níže uvedená práva:

• právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, 
• právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, 
• právo požadovat omezení zpracování,
• právo vznést námitku proti zpracování,
• právo využít přenositelnost těchto údajů k jinému správci, 
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.