Snímače pro dopravníky a manipulační systémy Telemecanique Sensors

Telemecanique Sensors je světový lídr v oblasti senzorů pro průmyslovou automatizaci. S více než 90letou zkušeností nabízí spolehlivá a kvalitní řešení přizpůsobená potřebám různých průmyslových odvětví, s důrazem na bezpečnost a odolnost.

uvod_photo
uvod_photo

Společnost vyrábí snímače pro eskalátory, výtahy a průmyslové aplikace, splňující normy po celém světě. Specializují se na zvedací systémy a manipulaci s materiálem, poskytující detekční řešení pro skladovací a dopravníkové systémy. Jsou přední firmou v oblasti bezpečnosti průmyslových strojů a mobilních zařízení s certifikacemi Sil2 od TÜV a E2 pro mobilní zařízení. V oblasti čerpání vody nabízejí snímače splňující certifikace NSF, NEMA a IEC.

Více o Telemecanique Sensors

obr

Naše týmy techniků s vedoucími produktových nabídek vytváří kompletní návrhy, projekty a řešení na míru pro průmyslové elektrotechnické aplikace – od kalkulace až po realizaci. Prozkoumejte naši nabídku produktů Telemecanique Sensors.

Manipulace s materiálem představuje klíčový prvek v mnoha odvětvích, a snímače hrají nezastupitelnou roli v optimalizaci těchto procesů. Bez ohledu na to, zda potřebujete detekční řešení pro automatizované skladovací a vyhledávací systémy, dopravníkové systémy nebo stroje na balení do stretch fólie.

dopravnik4
dopravnik4
1a

1) Fotoelektrické čidlo XUM, Sn = 0 - 1500 mm

Detekce průchodu a přítomnosti balíků s potlačením okolního vlivu

XUM5ANXBL2
XU fotoelektrická čidla pro manipulaci, balení, montáže, zdvihy a potraviny. Široká škála pro všechny aplikace a potřeby v průmyslu.

2a

2) OsiSense XC Standard - Polohový spínač

Přenos výrobků z dopravníku na dopravník bez ztráty orientace směru

XCMW145
Nabídka polohových spínačů IEC (dříve známých pod jménem OsiSense) s prokázanou robustností a spolehlivostí.

3a

3) Bezpečnostní světelná bariéra XUSL rozlišení 30 mm

Efektivní detekce obsluhy stroje s nepřerušovanými automatizačními procesy

XUSL4E30H061N
Preventa XUSL světelné bariéry pro ochranu strojů. Muting funkce pro efektivní automatizaci a zvýšenou bezpečnost v průmyslových prostředích.

4a

4) Bezpečnostní spínač s ovladačem

Vypnutí zařízení v případě otevření dveří

XCSA702
XCS polohové spínače - ideální pro udržení krytu stroje zavřeného během provozu a poskytují efektivní ochranu operátorů a zařízení.

5a

5) Difuzní optický snímač Orisis, Sn = 0 - 600 mm

Detekce průchodu a přítomnosti balíků pomocí reflektoru

XUB5APANM12
XU fotoelektrická čidla pro manipulaci, balení, montáže a potraviny. Různé režimy včetně difusního, reflexního a Thru-beam pro maximální flexibilitu.

6a

6) Ultrazvukový snímač, Sn = 51 - 508 mm

Detekce průchodu a přítomnosti předmětů bez ohledu na jejich barvu, tvar nebo orientaci

XX7V1A1PAM12
XX ultrazvuková čidla - spolehlivá detekce v průmyslových prostředích. Snadná instalace s integrovaným konektorem a dostupným příslušenstvím.

7a

7) RFID anténa Telemecanique Sensors pro montáž do panelu

Monitorování pohybu balíků ve skladu

XGCS49LB201
RFID identifikuje objekty pomocí radiofrekvence (13,56 MHz). Data jsou vyměňována čtečkou prostřednictvím vysokofrekvenčního spojení, je ideální pro sledování a identifikaci.

8a

8) Fotoelektrický trubkový snímač XUY pro dopravníky, Sn = 0 - 100 mm

Integrovaná detekce průchodu a přítomnosti jakéhokoli předmětu mezi válci

XUY410NC3H03M12
XU fotoelektrická čidla - všestranné využití v průmyslových aplikacích. Spolehlivá detekce pro různá odvětví a prostředí.

9a

9) Spínač nouzového zastavení ovládaný lankem

Lankový spínač pro nouzové zastavení

XY2CJS19H29
Preventa XY2 lankové spínače pro rychlé nouzové zastavení, certifikace UL. Zajišťují rychlou reakci operátorů a účinnou ochranu při nebezpečném pohybu stroje.

Potřebujete informace o produktech nebo projektech? Rádi Vám pomůžeme!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
Plnění informační povinnosti dle ust. čl. 13 GDPR

Společnost AXIMA, spol. s r.o., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

K dalšímu zpracování bude docházet za níže uvedených podmínek:

1.1 Správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

• jméno a příjmení,
• emailová adresa,
• telefonní čísla

1.2 Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje za účelem realizace konkrétního výběrového řízení na předem určenou pracovní pozici. Záměrem je zvolit pro tuto pozici optimálního uchazeče. Dosažení předmětného cíle by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.

1.3 Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení. Poté zpracování osobních údajů pozbude významu a Vaše osobní údaje budou anonymizovány.

1.4 Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce výlučně sám ve formě elektronické. Na zpracování Vašich osobních údajů, poskytnutých touto formou, se nebudou podílet další zpracovatelé, ani tyto nebudou postupovány třetím stranám ani do třetích zemí.

1.5 V souvislosti s poskytnutím osobních údajů Vám dále náleží níže uvedená práva:

• právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, 
• právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, 
• právo požadovat omezení zpracování,
• právo vznést námitku proti zpracování,
• právo využít přenositelnost těchto údajů k jinému správci, 
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.