ABB Harnessflex® Heavy Duty a tradiční kryty konektorů

Jak si vede řada Harnessflex Heavy Duty v porovnání s jinými kryty pro tyto konektory? Zde se dozvíte, co jsme zjistili v laboratoři.

banner_harness
banner_harness

Ochrana kabelů není jen důležitá, je dokonce nezbytná pro zemědělská vozidla, stavební stroje, nákladní automobily, autobusy a další těžká užitková vozidla. Tyto typy vozidel musí často pracovat v těch nejnáročnějších a nejdrsnějších podmínkách. Některá vozidla jsou často nepřetržitě v provozu dlouhé hodiny, zatímco jiná cestují náročným terénem, který kromě škod způsobených vibracemi, korozí a pravidelným mytím proudem tlakové trysky velmi zatěžuje elektrické vedení vozidla. Vzhledem k tomu, že elektrická kabeláž vozidla je klíčovou součástí motoru, je zásadní, aby bylo bezpečně chráněno na kritických místech. Bez této ochrany mohou být tato těžká vozidla náchylná ke snížení produktivity v důsledku delších prostojů a častějších, mnohdy nákladných oprav.

Tým odborníků v ABB Harnessflex úzce spolupracuje s předními výrobci originálního vybavení (OEM) na vývoji ochrany elektrických konektorů – kritické oblasti kabelového svazku motoru vozidla. Díky historii inovativních konektorových krytů Harnessflex a našemu porozumění požadavkům zákazníkům máme dobrou pozici pro výrobu návrhů na zakázku, které snadno integrují elektrické konektory do kabelového svazku. Výsledkem je, že jsme vyvinuli širokou řadu pevných a odolných ochranných krytů pro běžně používané elektrické konektory, které pomáhají účinně bránit proti vniknutí vody při vysokotlakému mytí, nadměrnému namáhání kabelů a mechanickému oděru. Nejnovější řadou je naše nová řada konektorových rozhraní Heavy Duty, která poskytuje robustní ochranu zadní části zástrčky a zásuvky pro širokou škálu oblíbených konektorů TE HDSCS & Aptiv CTCS XP.

Snadná montáž

Pro výrobce stroje je důležitým faktorem čas nezbytný pro montáží stroje. Pokud se díly obtížně skládají dohromady, prodlužuje to dobu instalace, což v konečném důsledku zvyšuje celkové náklady. Když byl tradiční design zadního krytu testován na snadnou montáž, bylo zjištěno, že díly se obtížně otevírají šroubovákem, což způsobuje sklouznutí nástroje, což při neopatrnosti může způsobit zranění rukou. Konstrukce zadní části bývá také objemná a hranatá, s celkovými rozměry většími než u řady Harnessflex Heavy Duty. To znamená, že tam, kde je prostor uvnitř vozidla omezený, kryty vyčnívají a zabírají cenný prostor v motorovém prostoru. Pro srovnání, řada Harnessflex Heavy Duty se snadno otevírá pomocí šroubováku a zadní díl je jediný kus spojený klubem, který se hladce uzavírá a zachycuje jakékoli části, což pomáhá urychlit a zjednodušit montážní operace. Konstrukce zadního kusu je také ideální pro kabelové svazky motoru, protože díl je pevně zkonstruován a poskytuje ochranu vodiče, aniž by zabíral cenný prostor v motorovém prostoru. Spojení je méně citlivé na neodbornou manipulaci.

Testování pevnosti v tahu

Jak bylo uvedeno výše, je nesmírně důležité, aby kabelové svazky vozidla byly schopny odolat intenzivnímu namáhání, kterému jsou vystaveny při provozu v terénu. Ve společnosti ABB to pomáháme zajistit používáním stroje na zkoušení pevnosti v tahu Z010. Používá se pro testování odolnosti proti namáhání tahem ve všech oblastech použití. Ať už jde o kontrolu kvality nebo výzkumné projekty. Abychom otestovali vlastnosti řady ABB Harnessflex Heavy Duty proti standardním zadním krytům pro konektory TE HDSCS, provedli jsme tahové zkoušky za následujících podmínek: • Pevnost v tahu – ISO 527 55 • Tah do přetržení – ISO 527 50 Pro tento test byla použita chránička dlouhá 200mm s příslušným krytem. Na stroji ke zkoušení tahu byla použitá síla určena normou ISO a systému musel zvládnout působící sílu po dobu 120 sekund. Po dokončení testu musel být systém stále neporušený bez vizuálního poškození (i bez zvětšení). Výsledky tohoto testu ukázaly, že když byly podrobeny stejným testovacím podmínkám výrobky Harnessflex Heavy Duty Series, fungovaly o 33 % lépe než standardní kryt TE HDSCS. To potvrzuje, že správně nainstalovaný kryt Harnessflex je odolnější, a proto s větší pravděpodobností udrží kritickou elektroinstalaci bezpečně chráněnou, když je vystavena náročným provozním podmínkám.

Harnessflex Heavy Duty Series je jasnou volbou

S intuitivním, praktickým designem a prokázanou pevností při intenzivním testování je jasné, že řada Harnessflex Heavy Duty nabízí bezpečnější ochranu kabelů tím, že poskytuje nepřetržité robustní spojení mezi kabeláží a konektorem. Tato řada je navržena pro použití se všemi konektory TE HDSCS a Aptiv CTCS XP typu B & E, což pomáhá udržovat nepřetržitý provoz vozidla i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Pro více informací o Harnessflex navštivte naše webové stránky.

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít