UR ROBOTS | Kolaborativní robotika

uvodni
uvodni

Univerzální kolaborativní roboty

Společnost Universal Robots dodává bezpečné, flexibilní a snadno použitelné kolaborativní roboty podnikům všech velikostí po celém světě. Vyvíjí kolaborativní roboty, kteří automatizují opakující se monotónní procesy a zvyšují jejich efektivitu.

Rychle Jednoduše Bezpečně

RYCHLÉ NASTAVENÍ

 • Společnost Universal Robots způsobila revoluci v oblasti nastavování kolaborativních robotů a zkrátila dobu potřebnou ke zprovoznění robotické instalace z týdnů na pouhé hodiny. Podle informací získaných od zákazníků činí průměrná doba potřebná k zprovoznění robota pouhý půlden. I pro nezkušeného uživatele je vybalení kolaborativního robota, jeho montáž a naprogramování prvního jednoduchého úkonu otázkou pouhé hodiny.

FLEXIBILNÍ VYUŽITÍ

 • Nenechte se omezovat jednoúčelovými roboty. Robotická ramena Universal Robots jsou velmi lehká, prostorově úsporná a lze je jednoduše překonfigurovat pro různé aplikace bez nutnosti zásahů do produkčního uspořádání. Překonfigurování kolaborativního robota na nový výrobní proces je snadné a rychlé a poskytuje vám možnost automatizovat prakticky jakýkoliv manuální úkon včetně malosériové nebo často se měnící produkce. Pro opakující se úkony je kolaborativní robot schopen používat dříve vytvořené programy.

JEDNODUCHÉ PROGRAMOVÁNÍ

 • Patentovaná technologie s 3D vizualizací umožňuje našeho kolaborativního robota nastavit a zprovoznit i uživatelům bez předchozích zkušeností s programováním. Jednoduše přemístěte rameno robota na požadované místo nebo stiskněte kurzorová tlačítka na intuitivním dotykovém tabletu.

KOOPERACE A BEZPEČNOST

 • Robotická ramena Universal Robots mohou nahradit lidské pracovníky ve znečištěném prostředí nebo při nebezpečných či jednotvárných operacích, a snížit tím míru úrazovosti vyplývající z námahy při opakovaných pohybech. Po celém světě pracuje osmdesát procent z tisíců instalovaných robotů UR bez ochranných bariér (po posouzení rizik) bok po boku lidských pracovníků. Bezpečnostní systémy našich robotů byly schváleny a certifikovány asociací TÜV (Technické kontrolní sdružení; německá asociace pro provádění technických inspekcí).

Kolaborativní roboty řady UR

Ikonické roboty pro spolupráci jsou postaveny s ohledem na všestrannost a přizpůsobivost. Lehké, snadno programovatelné a vysoce přizpůsobitelné roboty UR3, UR5 a UR10 jsou navrženy k bezproblémové integraci do jakéhokoliv výrobního zařízení bez ohledu na odvětví, velikost nebo charakter vykonávaného procesu.

UR3

ur3

Lehký, flexibilní a kolaborativní robot UR3 pro umístění na pracovní stůl váží pouze 11 kg; nabízí však manipulační zatížení 3 kg, otáčení v rozsahu 360° na všech zápěstních kloubech a nekonečné otáčení na koncovém kloubu.

UR5

ur5

S lehkým, flexibilním a kolaborativním průmyslovým robotem UR5 od společnosti Universal Robots můžete automatizovat opakované a nebezpečné úkoly se zatížením do 5 kg. UR5 se ideální hodí k automatizaci kooperativních procesů s nízkou hmotností, jako jsou odebírání, ukládání a testování.

UR10

ur10

UR10 od společnosti Universal Robots je naše největší kolaborativní průmyslové robotické rameno určené pro větší úkoly, kde hrají důležitou roli přesnost a spolehlivost. S použitím kolaborativního průmyslového robotického ramena UR10 můžete automatizovat výrobní postupy a úkony s maximálním manipulačním zatížením 10 kg.

Kolaborativní roboty řady URe

Řada robotů e-Series se skládá ze tří velikostí UR3e, UR5e, UR10e, tyto roboty jsou přesnější, obsahují silově momentový senzor zabudovaný v přírubě, rozšířené bezpečnostní funkce, rychlejší řídicí procesor a rozšířené možnosti komunikace. Všestranná řada e-Series je dále vybavena intuitivním programováním a téměř nekonečným seznamem možností pro doplňky, díky tomu je schopna doplnit vaši výrobu bez ohledu na odvětví, velikost společnosti nebo charakter produktů.

UR3e

ur3e
 • rádius: 500 mm
 • nosnost: 3 kg
 • opakovatelnost: 0,03 mm
 • hmotnost: 11,2 kg

UR5e

ur5e
 • rádius: 850 mm
 • nosnost: 5 kg
 • opakovatelnost: 0,03 mm
 • hmotnost: 20,6 kg

UR10e

ur10e
 • rádius: 1300 mm
 • nosnost: 10 kg
 • opakovatelnost: 0,05 mm
 • hmotnost: 33,5 kg

VISOR® Robotic

Všestranný pomocník pro robotické aplikace.

uvodni foto sensopart 2
uvodni foto sensopart 2

VISOR® Robotic je optický snímač pro robotické aplikace. Kombinuje kameru, osvětlovací a řídicí jednotku v kompaktním pouzdře. Jeho integrace je snadná, i programátoři robotů bez zkušenosti se strojovým viděním mohou snímač nastavit během několika minut.

SensoPart odstavec 1

Kamerový snímač VISOR® Robotic nabízí řešení v aplikacích pro nejrůznější automatizační úlohy. S integrovanými a standardizovanými rozhraními lze systém VISOR® Robotic snadno integrovat do stávajících instalací a systémů. V důsledku možnosti využití různých kalibračních metod a flexibilních datových struktur je také mimořádně vhodný pro aplikační využití v úlohách průmyslové automatizace.

 • vhodné provedení pro každou aplikaci, výběr různého rozlišení
 • ohnisková vzdálenost objektivů od 6 mm do 75 mm
 • monochromatická a barevná varianta
 • různé detektory pro lokalizaci až 10 000 komponentů

 

SensoPart odstavec 2

Odebírání a přemisťování komponent

Zásobování a doplňování systémů výrobních linek požadovanými dílci je ve stále vyšší míře univerzálnější – kromě univerzálních zásobníků mohou pro zajištění flexibility k tomuto účelu sloužit i násypkové podavače. Systém VISOR® Robotic lze využít ke spolehlivé lokalizaci a následnému uchopení dílce chapadlem z obou druhů zásobníků. Pokud jsou dodávány volně ložené komponenty, pak kamerový snímač kontroluje nejen jejich polohu, ale také provádí inspekci volného prostoru kolem chapadla robotu. Systém VISOR® vyhodnotí obě tyto informace, které odešle do řídicího systému robotu prostřednictvím jednoho z integrovaných rozhraní. Proces je pak řízen na základě těchto informací – uchopení objektu nebo spuštění chodu zásobníku. VISOR® zároveň detekuje polohu a úroveň naplnění zásobníku a předává tyto informace řídícímu systému robotu.

SensoPart odstavec 3

Umisťování dílců

Co nastane po spolehlivém odebrání dílce robotickým chapadlem? VISOR® Robotic také dodává důležité informace pro realizaci následných pracovních kroků a postupů. V aplikacích, řízených robotem, pak demonstruje své přednosti např. při umisťování šroubů, montáži svorek nebo nanášení lepidla. Dokáže snadno a přesně detekovat polohu součástí, což umožňuje korekci jakéhokoliv posunu, a tím výrazně přispět ke zvýšení kvality výroby. Znalost přesné polohy komponentu umožňuje například bezchybnou montáž automobilového čelního skla na montážní lince. Redukce množství vynakládaného mechanického úsilí vede k dalšímu zvýšení flexibility výrobní linky. Koncept systému VISOR® Robotic umožňuje přímou komunikaci mezi kamerovým snímačem VISOR® a robotem, přičemž pro mnoho aplikací není v celém systému řízení zapotřebí další vložený „prostředník“ pro tuto komunikaci.

Další příslušenství

Díky standardizované přírubě je možné na roboty Universal Robots aplikovat širokou řadu různých nástrojů.

odstavec 1

Robotiq

Společnost Robotiq vyvíjí a vyrábí inteligentní, flexibilní a snadno implementovatelné dvou a tříprsté robotické uchopovače a senzory pro měření sil a momentů působících na nástroj robotu.

FT 300 Force Torque Sensor

 • Senzor pro měření sil a momentů s rozsahem síly Fx, Fy, Fz, +/- 300 N. Momentový rozsah Mx, My, Mz +/- 30 Nm. Citlivost 1 N a 0,01 Nm.

HAND-E, 2-Finger 85 a 2-F140 Adaptive Gripper

 • Snadno programovatelé robotické uchopovače s možností nastavení síly a rychlosti otevření a zavření. Otevření lze nastavit v rozsahu 0 až 140 mm, dle modelu.

3-Finger Adaptive Gripper

 • Ideální volba robotického uchopovače pro maximální všestrannost a flexibilitu. Zvedá jakýkoliv objekty jakéhokoliv tvaru.

Robotiq Insights

 • Software pro vzdálenou správu robotu. Program se nainstaluje do robotu UR a zašle vám textovou zprávu, když váš robot vyžaduje pozornost a poskytne vám data v reálném čase pro sledování a vylepšení vaší výroby
odstavec 2

OnRobot

Společnost OnRobot nabízí svým zákazníkům inovativní řešení s funkcí Plug & Play. Současně se zaměřují na "Podporu kolaborativních funkcí", a proto navrhují uchopovače tak, aby byly co jednodušší, bezpečnější a všestrannější.

RG2

 • Kolaborativní uchopovač s nastavitelným rozevřením 0 - 110 mm, sílou sevření 3 - 40 N a přesností rozevření 0,1 mm.

RG6

 • Kolaborativní uchopovač s nastavitelným rozevřením 0 - 160 mm, sílou sevření 25 - 120 N a přesností rozevření 0,15 mm.

RG2-FT

 • Rozšířený uchopovač RG2 o silově momentové senzory, umístěné na koncích prstů.

Gecko gripper

 • Technika inspirovaná přírodou OnRobot gecko umožňuje připevnění a zvedání jakéhokoliv plochého a hladkého povrchu.
odstavec 3

Force torque sensor Model Hex-E

 • Senzor pro měření síly a momentu určený pro testování, zasouvání, hledání, šroubování a ostatní aplikace zaměřené na přesnost.

OnRobot QC10 - Quick Changer

 • Nástavbová příruba určena k rychlé a snadné výměně nástrojů robota. Nostnost: 10 kg, splňuje normu ISO 9409-1, type 50-4-M6.

OnRobot VG10

 • Vakuový uchopovač s až 16 přísavkami, který nepotřebuje přívod stlačeného vzduchu, jednoduché ovládání pomocí panelu robotu UR. Nosnotst: 10 kg.
odstavec 4

Pick-it

Společnost Pickit vyvinula kamerový systém pro detekci polohy předmětů v 3D prostoru. Systém umožňuje vzdálenou správu s jednoduchým nastavením přes webový prohlížeč na Vašem PC. Softwarové rozšíření pro roboty UR, umožňuje snadné předávání hodnoty polohy a orientace.

Pick-it L

 • Systém je určen pro vyhledávání v prostoru odpovídajícím ploše europalety (EPAL). Maximální rozsah pracovní plochy 1900 x 1500 mm, hloubka 625 mm a minimální velikost objektu, který je systém schopen zaznamenat je 150 x 150 x 50 mm.

Pick-it M

 • Nejvhodnější pro vybírání malých a středně velkých předmětů s vysokou přesností z košů, krabic a stolů. Maximální rozsah pracovní plochy 780 x 500 mm, hloubka 600 mm a minimální velikost objektu, který je systém schopen zaznamenat je 5 x 5 x 1 mm.
odstavec 5

RoboDK

Společnost RoboDK vyvinula software pro simulaci a off-line programování robotů všech stěžejních značek. Každý projekt by měl nejdříve začínat softwarovou simulací, kde si prověříte realizovatelnost vašeho projektu. Současně přitom vytvoříte program, kterým lze následně programovat i samotné roboty.

 • Software obsahuje databázi s 300 nejrůznějšími typy robotů včetně dopravníků, uchopovačů apod., zároveň si software si můžete na 30 dní zdarma vyzkoušet.

Projekty

AXIMA Solutions není jen elektrotechnickým velkoobchodem, je především specialistou v oblasti průmyslové automatizace a projektů v souladu s konceptem Průmysl 4.0. Naši specialisté Vám pomohou s celým procesem od prvního návrhu projektu a jednotlivých řešení až po konečnou realizaci. Přesvědčte se i Vy, že lze Vaši výrobu optimalizovat, ať už jste malá firma s několika málo stroji nebo velký výrobní podnik.

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít