VISOR® Robotic - komunikuje s roboty stejným jazykem

Německý výrobce snímačů SensoPart rozšířil produktovou řadu kamerových snímačů strojového vidění VISOR® o nabídku zcela nového speciálního členu, určeného pro využití v robotických systémech.

uvodni foto 2
uvodni foto 2

Díky softwarovému balíčku URCap může nový kamerový snímač VISOR® Robotic komunikovat přímo s robotickými systémy výrobce UR (Universal Robots), což výrazně zjednodušuje konfiguraci automatizačních úloh, zejména s pomocí připravených aplikačních rutin. Praktické předvedení snímače bylo možno sledovat poprvé na výstavě SPS IPC Drives (Norimberk) koncem listopadu 2017.

Obrázek 2

Roboti asistují lidským spolupracovníkům ve stále větším počtu výrobních aplikací. Aby mohli pružně reagovat na změny v uspořádání pracovního prostoru, např. při měnících se tvarech dílců nebo místech jejich odebírání, vyžadují spolehlivé informace o poloze dílců a jejich rozměrech ve formátu, který umí zpracovat. Nový kamerový snímač VISOR® provádí konverzi datového výstupu snímače strojového vidění z obrazových bodů (pixelů) snímku na metrické jednotky v reálných souřadnicích robotu, které jsou pak okamžitě využitelné v robotickém systému konkrétní aplikace. Jedná se vlastně o převod relativních souřadnic snímku do absolutního souřadnicového systému robotu. Toho lze dosáhnout buď jednorázovou kalibrací pomocí kalibrační destičky (součást příslušenství), umístěné v zorném poli snímače nebo využitím metody tzv. seznamu dvojic bodů, což je tabulka bodů ve snímku kamerového snímače a přiřazených odpovídajících souřadnic robotu.

Obrázek 3

Spolehlivost a přesnost požadované pracovní úlohy robotu také usnadňují další funkce software, např. kompenzace případného perspektivního zkreslení snímku nebo zkreslení objektivu. Lze také zohlednit výškové odsazení (vertikální posun/korekce v ose Z, pozitivní nebo negativní) mezi rovinou kalibrace a měření. Je rovněž možné vzít v úvahu korekci orientace robotického chapadla tehdy, pokud nelze díl uchopit centrálně, ale například za boční výstupek. Jestliže má být díl uchopen na jeho vnějším obrysu, může být použita další funkce pro kontrolu dostatečně volného prostoru kolem dílu. Výhodou je, že jakékoliv další programovací práce v řídicím systému robotu nebo v PLC již nejsou zapotřebí.

obrázek 4

Ke snímači VISOR® Robotic je navíc k dispozici i softwarový balíček URCap, který umožňuje přímé sdílení dat s robotickými systémy výrobce Universal Robots (UR) a tím i snadnější komunikaci v celém systému řízení robotu. Vedle možnosti živého náhledu snímaného obrazu a dalších funkcí pro správu úloh, které jsou již dostatečně známy u jiných produktů řady kamerových snímačů VISOR®, toto software poskytuje uživateli navíc i přednastavené programové rutiny pro kalibrační funkci a pro přemisťovací úlohy (pick and place). Často realizované robotické aplikace, jako například uchopení a polohování dílců nebo roboticky prováděné inspekce komponentů, lze nastavit snadno a rychle „ručně“ bez nutnosti programování.

obrázek 5

S uvedeným rozsahem funkcí a úrovní uživatelského komfortu zaujímá kamerový snímač. VISOR® Robotic vedoucí postavení na trhu v aplikacích pro 2D zobrazení (2D vision). Poptávka po těchto snímačích se zvyšuje ve všech odvětvích, například v odvětví výroby elektroniky nebo v automobilovém a dodavatelském průmyslu. Pokud se jedná o aplikace ve dvourozměrném prostoru, pak řešení s produkty SensoPart je zvláště hospodárné a snadno použitelné. Uživatelé, kteří již mají zkušenosti s aplikačním nasazením jiných produktů řady VISOR®, nepotřebují žádný čas k nezbytné adaptaci na nový výrobek, protože nový snímač VISOR® Robotic sdílí stejný design, způsob připojení a režim použití s ostatními snímači z osvědčené řady kamerových snímačů VISOR®.

Po premiéře na výstavě SPS IPC, která proběhla koncem listopadu 2017, jsou již od konce roku 2017 nové kamerové snímače VISOR® Robotic k dispozici uživatelům. Současně je nabízen ke stažení příslušný softwarový balíček URCap. SensoPart bude navíc nabízet i startovací sady VISOR® UR, obsahující kamerový snímač, různé objektivy a příslušné montážní držáky a kalibrační destičky. Startovací sady jsou dostupné pro robotické systémy UR3, UR5 a UR10.

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít