CERTIFIKACE PROFINET PRO SWITCHE TELTONIKA

Managed switche TSW202 a TSW212 společnosti Teltonika přichází s oficiální certifikací PROFINET, který zajišťuje kompatibilitu s průmyslovými stroji a zařízeními používajícími tento standard. Tato certifikace poskytuje jistotu spolehlivého provozu v nejrozšířenějším protokolu pro průmyslové aplikace na světě.

V průmyslových řešeních je klíčová interakce mezi zařízeními pro dosažení optimální efektivity procesů. Proto je PROFINET preferovaným standardem pro komunikaci a přenos dat mezi zařízeními v automatizačních systémech. Tento standard je vysoce ceněn pro svou vysokou rychlost, spolehlivost a přesnost.

Nejnovější managed switche Teltonika TSW202 a TSW212 nejen podporují PROFINET od svého uvedení, ale nyní jsou také oficiálně tímto protokolem certifikovány. Tato certifikace zaručuje uživatelům, že switche splňují nejvyšší standardy kompatibility a spolehlivosti v průmyslových prostředích.

Přínosy

 • vysoká rychlost až 1 Gbps umožňuje rychlý přenos dat mezi zařízeními s minimální latencí, což je klíčové pro rychlé a synchronizované operace v průmyslových procesech
 • přehledné monitorování stavu procesu - pomáhá k okamžité identifikaci problému a následně jeho řešení
 • synchronizace času - uzpůsobuje časování všech strojů a zařízení v sítí a dodá tak přesnost procesů
 • redundance sítě - pokud dojde k výpadku zařízení, switch ihned přejde na záložní cestu, a zamezí tak zastavení průmyslového procesu

Využití

 • Automobilový průmysl - výrobní linky, roboti, montážní zařízení
 • Potravinářský průmysl - plnící a balící stroje, procesy dávkování
 • Farmaceutický průmysl - sterilizační zařízení, míchací zařízení
 • Energetika - monitorování a diagnostika energetických zařízení
 • Logistika a distribuce - sledování dopravníků, paletizační zařízení, skladové systémy
 • Chemický průmysl - míchací zařízení, destilační kolony
 • Stavebnictví - dálkově ovládané zařízení a monitorování stavebních procesů
 • Těžební průmysl - monitoring výrobních procesů, důlní zařízení
Switch 202

Switch Teltonika TSW202

Kód produktu: TSW202

 • Managed: ano
 • Ethernet port: 8
 • Aktivní PoE: ano
 • SFP port: ano
Switch 212

Switch Teltonika TSW212

Kód produktu: TSW212

 • Managed: ano
 • Ethernet port: 8
 • Aktivní PoE: ne
 • SFP port: ano

Profinet v kombinaci s Teltonika managed switch

Hierarchie Teltonika Switche

Managed switche TSW 202 a TSW 212 jsou vybaveny funkcí QoS (Quality of Service), umožňující si určit priority v datovém provozu. Tímto způsobem můžete kontrolovat a řídit tok citlivých dat.

Klíčovou funkcí QoS je možnost nastavení šířky pásma, což umožňuje efektivní využití sítě pro různé typy datového provozu. V kombinaci s PROFINETem je možné dynamicky přizpůsobit šířku pásma podle aktuálních potřeb komunikace.

Potřebujete poradit

Hledáte řešení pro vaši průmyslovou aplikaci?

13prostory-v-nove-budove

Telefonický kontakt:

Pro osobní setkaní na adrese Vídeňská 204/125, 619 00 Brno.

Potřebujete informace o produktech nebo projektech? Rádi Vám pomůžeme!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
Plnění informační povinnosti dle ust. čl. 13 GDPR

Společnost AXIMA, spol. s r.o., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) plní své povinnosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

K dalšímu zpracování bude docházet za níže uvedených podmínek:

1.1 Správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

• jméno a příjmení,
• emailová adresa,
• telefonní čísla

1.2 Správce zpracovává shora uvedené osobní údaje za účelem realizace konkrétního výběrového řízení na předem určenou pracovní pozici. Záměrem je zvolit pro tuto pozici optimálního uchazeče. Dosažení předmětného cíle by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.

1.3 Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení. Poté zpracování osobních údajů pozbude významu a Vaše osobní údaje budou anonymizovány.

1.4 Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce výlučně sám ve formě elektronické. Na zpracování Vašich osobních údajů, poskytnutých touto formou, se nebudou podílet další zpracovatelé, ani tyto nebudou postupovány třetím stranám ani do třetích zemí.

1.5 V souvislosti s poskytnutím osobních údajů Vám dále náleží níže uvedená práva:

• právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, 
• právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, 
• právo požadovat omezení zpracování,
• právo vznést námitku proti zpracování,
• právo využít přenositelnost těchto údajů k jinému správci, 
• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.