Poptávka 0

Sick

https://www.sick.com/cz/cs/
Sick Sensor Intelligence je vysoce diverzifikovaná společnost, která je se svými 50 dceřinými společnostmi zastoupena po celé světě. Její portfolio obsahuje průmyslovou, logistickou a procesní automatizaci a specializuje se na výrobu senzorů. Cílem společnosti Sick je vytvářet základy pro bezpečné a efektivní řízení procesů, ochranu lidí před nehodami a zabránění ekologickým škodám.

Video prezentace

SICK v bodech

Jako jeden z předních výrobců senzoriky a tvůrce řešení pro průmyslová odvětví vytváří SICK perfektní základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, pro ochranu lidí před nehodami a pro zabránění ekologickým škodám.

Banner_text_4

Historie

Ve spojení s přesnou optikou a inteligentní elektronikou pomáhá světelný paprsek řešit celou řadu úkolů. Dr. Erwin Sick rozpoznal již velmi brzy tento potenciál a roku 1946 založil vlastní podnik. Ten se v následujících desetiletích rozrostl v globálně působící společnost nabízející inteligentní senzory a řešení pro průmyslovou automatizaci.

 

banner_text_1

Co nás žene vpřed

Schopnost inovace a flexibilita jsou součástí naší identity. Naším cílem je vytvořit etický kodex pro naše jednání. Jsou v něm zakotveny naše hodnoty, ideje a plány do budoucna. Spolu se zásadami vedení a spolupráce představuje závazný, celosvětově platný rámec jednání pro všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky.

Banner_text_3

Výzkum a vývoj

Pro zabezpečení vedoucího postavení v silně konkurenčním prostředí jsou nezbytné neustálé investice do výzkumu a vývoje. Řešení společnosti SICK, ať to jsou produkty, systémy nebo služby, mají především jeden cíl: Mají zákazníkům zjednodušit život tím, že jim napomohou zvládnout složitou problematiku.

SICK produkty a aplikace

Portfóliem, sahajícím od výrobní automatizace přes logistickou automatizaci až po procesní automatizaci, náleží společnost SICK k předním výrobcům senzorů.

Produkty

 • Analyzátorové systémy
 • Analyzátory plynů
 • Automatická identifikace
 • Automatizační optické mříže
 • Bezpečnostní systémy a řešení
 • Blokovací zařízení
 • Detekční snímače
 • Dopravní senzory
 • Enkodéry a snímače náklonu
 • Fluidní senzorika
 • Integrační produkty
 • Kamerové systémy
 • Magnetické senzory polohy válců
 • Motor feedback systémy
 • Měření TZL (prachových částic)
 • Optoelektronická ochranná zařízení
 • Optoelektronické snímače
 • Registrační snímače
 • Sens Control - bezpečnostní řídící systémy
 • SICK AppSpace
 • Snímače měření vzdálenosti
 • Softwarové produkty
 • Systémová řešení
 • Ultrazvukové průtokoměry plynu
 • Řešení měřících a detekčních aplikací

Aplikace

 • Průmyslová automatizace
 • Výrobci automobilů a dodavatelé
 • Spotřební zboží
 • Elektronika
 • Potraviny a nápoje
 • Manipulační a montážní technika
 • Obráběcí stroje
 • Balicí stroje
 • Farmaceutický a kosmetický průmysl
 • Tiskařský průmysl
 • Robotika
 • Polovodiče
 • Solární průmysl
 • Větrná energie
 • Dřevařský průmysl
 • Automatizace v logistice
 • Řízení budov
 • Zabezpečení budovy
 • Kurýrní, expresní, balíkové a poštovní služby
 • Průmyslová vozidla
 • Mobilní automatizace
 • Obchod a distribuční centra
 • Skladová a přepravní technika
 • Procesní automatizace
 • Chemie, petrochemie a rafinerie
 • Stavba lodí, loděnice a subdodavatelé
 • Báňský průmysl
 • Elektrárny
 • Odpad a recyklace
banner_hlavni_1920_1
banner_hlavni_1920_1