Druhy a typy snímačů

Polohové snímače patří mezi klíčové komponenty pro dosažení vysoké přesnosti a kvality výroby. Používají se v celé řadě průmyslových aplikací od výroby, přes dopravníky a kontrolu. V našem sortimentu je možné vybírat především z optických, indukčních, kapacitních a ultrazvukových snímačů od značek jako SensoPart, Schneider Electric a Omron.

OPTICKÉ SNÍMAČE

Rozdělení optických snímačů podle funkce a použití.

Vyhodnocují polohu objektů, které odrážejí nebo přerušují světelný paprsek. Infračervené nebo viditelné světlo emitované vysílačem je objektem buď přerušeno a na přijímač již nedopadne, nebo se od objektu odráží a šíří zpět k přijímači. Podle toho rozlišujeme:

a) difúzní snímače - využívají k odrazu paprsku objekt
b) reflexní snímače - k odrazu paprsku používají reflexní člen (odrazku)
c) jednocestnou závoru - snímače mají zvlášť vysílač a zvlášť přijímač

Vysílané světlo je modulováno, což zamezuje ovlivňování jinými světelnými zdroji. Přijímač vyhodnocuje změnu množství dopadajícího světla a podle toho se mění stav výstupního obvodu.  

ULTRAZVUKOVÉ SNÍMAČE

Základní informace o ultrazvukových snímačích.

Ultrazvukové snímače pracují na principu vyhodnocování časové odezvy. Snímač vyšle v časovém okamžiku signál, který se šíří prostorem rychlostí zvuku. Pokud tento signál narazí na nějaký předmět, část vlnění se odrazí a vrátí se po době návratu zpět ke snímači. Odezva je detekována, zesílena a poté vyhodnocena. Informace o vzdálenosti předmětu je přivedena na výstupní signál, kde je dále zpracována.

Nejčastěji se používají v podobných úlohách jako snímače optoelektronické. Jsou však výhodnější tam, kde optická detekce selhává, např. v případě snížené viditelnosti prostředí (vlivem prachu) nebo při detekci kontrastních nebo lesklých objektů a vodní hladiny. Nevýhodou těchto snímačů je malá odolnost vůči hluku.

 

INDUKČNÍ SNÍMAČE

Princip a příklady častých použití indukčních snímačů.

Aktivním prvkem indukčních snímačů je cívka, kolem které se tvoří magnetické pole. Cívka je zapojena v obvodu oscilátoru. Při přiblížení kovového předmětu se vlivem vzájemné indukčnosti mezi snímačem a přiblíženým předmětem změní impedance cívky. Tato změna se projeví útlumem frekvence oscilátoru. Změna frekvence je vyhodnocena a převedena na výstupní signál. 

Tyto snímače se vyznačují velkou odolností vůči nepříznivým podmínkám, jako jsou prach, olej, voda, vlhkost, teplota. Nejčastěji se využívají v dopravních prostředcích, výrobních provozech těžkého strojírenství, venkovních provozech apod. Snímače detekují pouze elektricky vodivé materiály. Rozličné materiály mají vliv na vzdálenost, na kterou je snímač schopen detekovat. Například detekování vzdálenosti objektu z mědi a hliníku je čtvrtinová ve srovnání s předmětem z oceli.

KAPACITNÍ SNÍMAČE

Kapacitní snímače, jejich princip a příklady aplikací.

Pracují na velmi obdobném principu jako indukční snímače s tím rozdílem, že aktivní část kapacitního snímače tvoří kondenzátor skládající se ze dvou elektrod (kruhové a válcové elektrody). Elektrody jsou zapojeny v obvodu oscilátoru. Při přiblížení snímaného předmětu k elektrodám dojde ke změně kapacity kondenzátoru, a tím i ke změně kmitočtu oscilátoru. Změna kmitočtu (změna kapacity) je vyhodnocena elektronikou snímače a převedena na výstupní signál. 

Hlavní předností kapacitních snímačů je schopnost reagovat na nevodivé materiály, tvářící se jako dielektrikum například PVC, sklo, voda a sypké materiály, ale i na vodivé materiály. Tyto snímače mají podobné uplatnění jako indukční tj. v potravinářském a strojním průmyslu atd. U těchto snímačů se také s rozdílnými materiály mění schopnost detekovat objekty např. detekce na PVC nebo olej je čtvrtinová oproti vodě nebo kovu.

Chcete se dovědět více informací?

Napište nám.