Skutečně ohnivzdorný kabel WREXHAM

uvodní foto_1
uvodní foto_1

NERISKUJTE, používejte skutečně ohnivzdorné kabely.

Minerální kabely odolají ohni, zachovají funkčnost záchranných systémů a poskytnou delší čas pro evakuaci.

Obrázek odstavec_1

Bez elektrických vodičů se dnes neobejde žádný objekt. Je však na místě se zamyslet, jakou kabeláž je vhodné použít. Nákladné investice a rizikové prostředí, zejména pak riziko ohrožení osob, si zaslouží nejvyšší pozornost již při projektování. Volba kabelů, které eliminují riziko šíření požáru, je tím nejjednodušším krokem, který lze učinit.

Unikátní proces výroby minerálního kabelu vyvinul výrobce Wrexham Mineral Cables (WMC) již v roce 1989. Výrobní proces zajišťuje 100% kontinuitu a kvalitu. Nejdůležitější vlastností kabelů je ale jejich schopnost fungovat během požáru při teplotě 950 °C po dobu až 3 hodin a krátkodobě i při teplotách nad 1000 °C.

Obrázek odstavec_4

Kvalita a spolehlivost minerálních kabelů Wrexham překonává britské, evropské i australské standardy a dlouhodobě si drží řadu certifikátů kvality. Minerální kabely se používají k zajištění systémové integrity obvodů pro napájecí a řídící aplikace používané v bezpečnostních a průmyslových aplikacích, kde je vysoké riziko vzniku požáru.

Minerálně izolovaný měděný kabel od Wrexham Mineral Cables je zcela anorganický a neobsahuje žádné silikony. Hlavní konstrukce se skládá z pevných měděných vodičů (jader), těsně slisovaného oxidu magnézia a pevného měděného pláště. Tato jedinečná konstrukce má bod tavení 1083 °C (měď) až 2800 °C (MgO). Tyto parametry zajišťují vysokou odolnost v ohni při stále zachované funkční integritě. Funkci si kabely zachovávají při teplotě 950 °C po dobu až tří hodin a po krátkou dobu i při teplotách nad 1000 °C.

Obrázek odstavec_2

Proč magnézium? MgO je žáruvzdorný, pevný materiál, který je i při vysokých teplotách fyzicky a chemicky stabilní. Jeho hlavními výhodami jsou vysoká tepelná vodivost při nízké elektrické vodivosti, což z něj dělá ideální izolaci pro ohnivzdorné kabely. Při výrobě minerálního kabelu je prach z magnézia (MgO) smíchán s přísadami, čímž se vytvoří tmel, který je pak tlakem přes unikátní tvarovací systém vytvarován do izolačních prutů/tyčí. Tyto pruty projdou kontrolou a všechny poškozené kusy jsou zrecyklovány, takže je zajištěn nulový odpad.

Pruty jsou poměrně měkké a flexibilní, proto se v další fázi pečou ve speciálně navržených pecích při teplotě nad 1100 °C. Tím se odstraní veškerá vlhkost spolu se všemi přísadami a vznikne čistá anorganická tyč. V další fázi se meděné vodiče, izolační tyče a vnější měděný plášť spojí dohromady.

Obrázek odstavec_3

Ručním přidáním izolace, nejdůležitější části nehořlavých minerálních kabelů, se kontroluje konzistence a je možné okamžitě odstranit veškeré závady.

Předchystaný kabel je pak spojen švem pomocí TIG procesu a poslán do válcovny. Během toho se průměr kabelu postupně zmenšuje na požadovanou tloušťku procesem vysokofrekvenčního vytvrzování.

Kabely vyrobené touto technologií jsou použity v nejvýznamnějších budovách na světě a jsou uznávané v celém odvětví elektrotechniky jako nejlepší volba z hlediska délky funkční integrity a bezpečnosti v ohni.

Aplikace

Minerálně izolované kabely se používají k zajištění integrity obvodů pro napájení a řídicí obvody kritických zařízení.

Obrázek odstavec_5_b

VEŘEJNÉ BUDOVY

 • výškové budovy
 • letiště
 • parkovací domy
 • nemocnice a školy
Obrázek odstavec_6_b

BUDOVY S RIZIKEM VÝBUCHU NEBO KONTAMINACE

 • petrochemický průmysl
 • skladování potravin
 • rafinérie
 • ropné plošiny
Obrázek odstavec_7

Výroba a distribuce elektrické energie

 • atomové alektrárny
 • tepelné elektrárny
 • solární elektrárny
 • větrné elektrárny
Obrázek odstavec_8

Železnice a infrastruktura

 • metro
 • podzemní stanice
 • kolejová vozidla
 • dopravní uzly
Obrázek odstavec_9

údržba historických a veřejných budov

 • muzea
 • knihovny
 • kostely
 • kulturní památky

další aplikace

 • nouzové komunikační systémy
 • bezpečnostní systémy
 • požární čerpadla
 • požární alarmy
 • evakuační výtahy
 • záložní zdroje elektřiny
 • nouzové osvětlení
pres celou sirku 2
pres celou sirku 2

Test hořlavosti kabelů

Test: minerální kabel vs. ohnivzdorný kabel

Test přetížení 100 A

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít