WERMA | Bezdrátový systém SmartMONITOR

uvodni-foto
uvodni-foto

Co je SmartMONITOR a jak funguje?

smartMONITOR_clanek_uvodni

Predikce a zkrácení časů servisního zásahu jde ruku v ruce s požadavky na vyšší efektivnost výroby. Žádný výrobce si nemůže dovolit prostoje z důvodu poruchy na stroji, nedostatku materiálu nebo neefektivního manuálního pracoviště. Včasná informace odpovědnému pracovníkovi, například údržbáři nebo vedoucímu výroby, zkrátí jeho reakční dobu na minimum a tím zabrání ztrátám ve výrobě způsobených prostoji (nebo sekundárním škodám vzniklým opožděným servisním zásahem).

Monitorovací systém SmartMONITOR umožnuje spojení obou těchto oblastí, údržby i výroby, jednoduchým a efektivním způsobem budete mít obě oblasti plně pod kontrolou v souladu s požadavky Lean managementu.

obrázek1_smart

Ve výrobním procesu, jsou nejdůležitějšími faktory efektivita využití strojového času, manuálního pracoviště a zajištění plynulého přísunu spotřebního materiálu. Pokud jsou tyto faktory důkladně optimalizovány, výsledkem je zvýšení celkové efektivity výroby. Nejčastější příčinou prostojů, jsou dlouhé reakční doby údržby a nepružné plánování přísunu spotřebního materiálu. Součástí tohoto optimalizačního procesu by mělo být včasné a hlavně správné předávání klíčových informací.

Příkladem způsobu optimalizace je fiktivní příběh údržbáře Františka. Má na starosti rozsáhlou výrobu s mnoha stroji a manuálními pracovišti, během své směny se velmi naběhá a jeho práce není moc efektivní. Manuální pracovníci, vedoucí a mistři výroby jsou nespokojení. Vedoucí výroby se tedy rozhodl nechat osadit výrobní stroje a manuální pracoviště signálními sloupky. Pan František má ze svého pracovního místa nyní dobrý přehled o tom, který stroj je v poruše, kde dochází spotřební materiál a kde je třeba pomoci bez toho, aby trávil čas pobíháním z jednoho místa na druhé. Efektivita výroby stoupla a prostoje se výrazně zmenšily.

obrázek2_smart

Jak dosáhnout ještě lepších výsledků? Společnost WERMA představila vylepšení skládající se z bezdrátové vysílací jednotky, která se jednoduše připojí na již existující sloupky a spojí se s přijímačem připojeným k PC. Výrobní stroj tedy dá údržbáři vědět, že se porouchal nebo že mu dochází materiál a o problémy může být rychle postaráno.

Systém SmartMONITOR využívá již nainstalované signální systémy (optické nebo akustické), kterými je dnes již standardně vybaven téměř každý výrobní stroj a manuální pracoviště. Proto není jeho instalace nákladná, a návratnost investice neúměrně dlouhá. Systém lze díky své modulární koncepci snadno a rychle nainstalovat ve velkých i malých provozech a výrobních podnicích. Vše funguje bezdrátově, proto odpadají veškeré náklady a čas vynaložený na instalaci a položení kabeláže napříč výrobními halami.

Námi realizované instalace zahrnují různé velikosti firem a počty strojů od menších provozů, například lisovny plastických hmot o počtu 10 lisů, až po instalace u velkých společností jako je TRW.

obrázek3_smart

Zpět tedy k údržbáři Františkovi, jehož práce je nyní maximálně efektivní. Manipulační pracovníci a vedoucí výroby jsou spokojeni. Informace jsou zobrazovány na PC, kde má vše pod kontrolou, může pružně reagovat na požadavky pracovníků a vidí, kde přesně vzniká případný problém a může na něj pružně reagovat.

Systém SmartMONITOR nabízí několik různých konfigurací umožňující zaměřit se přesně na to, co potřebuje:

Základní jednotka WIN SLAVE monitoruje provozní stav stroje nebo manuálního pracoviště a umožňuje mít přehled o množství zpracovávaného materiálu i zpracovaných komponent.

Jednotka s rozšířenými funkcemi WIN SLAVE PERFORMANCE umožňuje mít navíc přehled o počtu vyrobených dílů a porovnat si tak plnění plánu výroby v reálném čase.

Jednotka WIN SLAVE CONTROL kromě funkcí monitoringu plnění plánu na výrobních strojích nebo manuálních pracovištích, předává informace na ta správná místa a těm správným osobám, v reálném čase (zašle informační e-mail).

obrázek4_smart

Jako bonus navíc systém SmartMONITOR umožňuje využívat získaná a uložená data pro pozdější vyhodnocování. Odhalení chyb, jejich analýza a následné přijetí opatření k jejich odstranění je základem úspěšného řízení v každé výrobě.

Kompletní systém SmartMONITOR se skládá z příjímací jednotky WIN MASTER, která slouží k příjmu bezdrátových informací a tří modulárních vysílacích jednotek WIN SLAVE. Každá z těchto jednotek má své specifické využití. Přenášené informace pak zpracovává a přehledně zobrazuje program na počítačích odpovědných pracovníků. V případě nepřítomnosti pracovníka systém zašle informační e-mail který lze přijmout například i na chytrém telefonu.

SmartMONITOR - nástroj pro chytrou a jednoduchou kontrolu procesů výroby a užitečný doplněk ke stávajícím instalovaným informačním systémům. Díky své modulární koncepci poroste s Vámi a s Vaší výrobou.

Jak získat SmartMONITOR?

  • Stačí kontaktovat našeho obchodního zástupce, který Vám celý systém rád předvede a případně zapůjčí a sestaví testovací sadu.
  • Pokud by investice do nového systému SmartMONITOR byla pro Vás a Vaši výrobu příliš vysoká a máte obavy, že vynaložené prostředky by v budoucnu mohly chybět jinde, máme pro Vás řešení. Pomocí rozloženého financování, které nabízíme, rozložíte investiční náklady do nákladů provozních.

 

k vizitce

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít