WERMA | Bezdrátový systém SmartMONITOR

uvodni-foto
uvodni-foto

Co je SmartMONITOR a jak funguje?

smartMONITOR_clanek_uvodni

Predikce a zkrácení časů servisního zásahu jde ruku v ruce s požadavky na vyšší efektivnost výroby. Žádný výrobce si nemůže dovolit prostoje z důvodu poruchy na stroji, nedostatku materiálu nebo neefektivního manuálního pracoviště. Včasná informace odpovědnému pracovníkovi, například údržbáři nebo vedoucímu výroby, zkrátí jeho reakční dobu na minimum a tím zabrání ztrátám ve výrobě způsobených prostoji (nebo sekundárním škodám vzniklým opožděným servisním zásahem).

Monitorovací systém SmartMONITOR umožnuje spojení obou těchto oblastí, údržby i výroby, jednoduchým a efektivním způsobem budete mít obě oblasti plně pod kontrolou v souladu s požadavky Lean managementu.

obrázek1_smart

Ve výrobním procesu, jsou nejdůležitějšími faktory efektivita využití strojového času, manuálního pracoviště a zajištění plynulého přísunu spotřebního materiálu. Pokud jsou tyto faktory důkladně optimalizovány, výsledkem je zvýšení celkové efektivity výroby. Nejčastější příčinou prostojů, jsou dlouhé reakční doby údržby a nepružné plánování přísunu spotřebního materiálu. Součástí tohoto optimalizačního procesu by mělo být včasné a hlavně správné předávání klíčových informací.

Příkladem způsobu optimalizace je fiktivní příběh údržbáře Františka. Má na starosti rozsáhlou výrobu s mnoha stroji a manuálními pracovišti, během své směny se velmi naběhá a jeho práce není moc efektivní. Manuální pracovníci, vedoucí a mistři výroby jsou nespokojení. Vedoucí výroby se tedy rozhodl nechat osadit výrobní stroje a manuální pracoviště signálními sloupky. Pan František má ze svého pracovního místa nyní dobrý přehled o tom, který stroj je v poruše, kde dochází spotřební materiál a kde je třeba pomoci bez toho, aby trávil čas pobíháním z jednoho místa na druhé. Efektivita výroby stoupla a prostoje se výrazně zmenšily.

obrázek2_smart

Jak dosáhnout ještě lepších výsledků? Společnost WERMA představila vylepšení skládající se z bezdrátové vysílací jednotky, která se jednoduše připojí na již existující sloupky a spojí se s přijímačem připojeným k PC. Výrobní stroj tedy dá údržbáři vědět, že se porouchal nebo že mu dochází materiál a o problémy může být rychle postaráno.

Systém SmartMONITOR využívá již nainstalované signální systémy (optické nebo akustické systémy řady KombiSIGN 71 a 72), kterými je dnes již standardně vybaven téměř každý výrobní stroj a manuální pracoviště. Proto není jeho instalace nákladná, a návratnost investice neúměrně dlouhá. Systém lze díky své modulární koncepci snadno a rychle nainstalovat ve velkých i malých provozech a výrobních podnicích. Vše funguje bezdrátově, proto odpadají veškeré náklady a čas vynaložený na instalaci a položení kabeláže napříč výrobními halami.

Námi realizované instalace zahrnují různé velikosti firem a počty strojů od menších provozů, například lisovny plastických hmot o počtu 10 lisů, až po instalace u velkých společností jako je TRW.

obrázek3_smart

Zpět tedy k údržbáři Františkovi, jehož práce je nyní maximálně efektivní. Manipulační pracovníci a vedoucí výroby jsou spokojeni. Informace jsou zobrazovány na PC, kde má vše pod kontrolou, může pružně reagovat na požadavky pracovníků a vidí, kde přesně vzniká případný problém a může na něj pružně reagovat.

Systém SmartMONITOR nabízí několik různých konfigurací umožňující zaměřit se přesně na to, co potřebuje:

Základní jednotka WIN SLAVE monitoruje provozní stav stroje nebo manuálního pracoviště a umožňuje mít přehled o množství zpracovávaného materiálu i zpracovaných komponent.

Jednotka s rozšířenými funkcemi WIN SLAVE PERFORMANCE umožňuje mít navíc přehled o počtu vyrobených dílů a porovnat si tak plnění plánu výroby v reálném čase.

Programovatelná jednotka WIN SLAVE CONTROL dohlíží, na základě zadaných pravidel, na celý výrobní proces, linku nebo pracoviště. Prostřednictvím software SmartMONITOR lze zpětně ovládat signální světla nebo akustickou signalizaci, kterými je jednotka SLAVE CONTROL osazena.

obrázek4_smart

Jako bonus navíc systém SmartMONITOR umožňuje využívat získaná a uložená data pro pozdější vyhodnocování. Odhalení chyb, jejich analýza a následné přijetí opatření k jejich odstranění je základem úspěšného řízení v každé výrobě.

Kompletní systém SmartMONITOR se skládá z příjímací jednotky WIN MASTER, která slouží k příjmu bezdrátových informací a tří modulárních vysílacích jednotek WIN SLAVE. Každá z těchto jednotek má své specifické využití. Přenášené informace pak zpracovává a přehledně zobrazuje program na počítačích odpovědných pracovníků. V případě nepřítomnosti pracovníka systém zašle informační e-mail který lze přijmout například i na chytrém telefonu.

SmartMONITOR - nástroj pro chytrou a jednoduchou kontrolu procesů výroby a užitečný doplněk ke stávajícím instalovaným informačním systémům. Díky své modulární koncepci poroste s Vámi a s Vaší výrobou.

Jak získat SmartMONITOR?

  • Stačí kontaktovat našeho obchodního zástupce, který Vám celý systém rád předvede a případně zapůjčí a sestaví testovací sadu.
  • Pokud by investice do nového systému SmartMONITOR byla pro Vás a Vaši výrobu příliš vysoká a máte obavy, že vynaložené prostředky by v budoucnu mohly chybět jinde, máme pro Vás řešení. Pomocí rozloženého financování, které nabízíme, rozložíte investiční náklady do nákladů provozních.

 

k vizitce

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít