Systémy pro optimalizaci procesů

Predikce a zkrácení časů servisního zásahu jde ruku v ruce s požadavky na vyšší efektivnost výroby. Žádný výrobce si nemůže dovolit prostoje z důvodu poruchy na stroji, nedostatku materiálu nebo neefektivního manuálního pracoviště. Včasná informace odpovědnému pracovníkovi, například údržbáři nebo vedoucímu výroby, zkrátí jeho reakční dobu na minimum a tím zabrání ztrátám ve výrobě způsobených prostoji (nebo sekundárním škodám vzniklým opožděným servisním zásahem).

Materiálový tok:

 • Vizualizace materiálového toku v návazných etapách výrobního procesu
 • Snížení počtu oprav a nadbytečných prací
 • K dispozici je komplexní přehled o využití provozních kapacit

 

 • Optimalizace procesu materiálového toku
 • Redukce průběžných výrobních časů
 • Odstranění materiálových ztrát a plýtvání
 • Zvýšení produktivity

Monitorování výrobního procesu

 • Identifikace prostojů strojů a zařízení
 • Přínos k zeštíhlení a zefektivnění výrobních postupů

 

 • Transparentnost celého výrobního zařízení i v případě rozmístění v několika budovách
 • Přehled o volných výrobních kapacitách
 • Snížení prostojů
 • Zvýšení produktivity strojů

Vizuální nástroj pro řízení výroby

 • Přenos stavového hlášení „pracoviště v provozu“ nebo „mimo provoz“
 • Vyžádání podpory odpovědného pracovníka při přerušení pracovního postupu
 • Funkce „Head of line“

 

 • Zkrácení reakčních časů, snížení počtu prostojů a odstávek
 • Zvýšení produktivity
 • Přehled o celém výrobním provozu

Monitorování strojů a zařízení

 • Analýza produktivity

 

 • 15% zvýšení produktivity po zavedení systému WIN ve funkci systému sběru a vyhodnocování dat z výrobních strojů

Stavová indikace a volací systém

 • Operátor na manuálním pracovišti vysílá prostřednictvím signalizačního systému Andon informaci o situaci na pracovišti v úseku příjmu zboží a materiálu, expedice nebo v balicím provozu a může také vyžádat zásah nadřízeného pracovníka

 

 • Kompletní přehled o všech výrobních operacích a postupech
 • Průběžné zlepšování zásobování materiálem
 • Redukce časových ztrát
 • Optimalizace pracovních postupů

Řídicí procesy

 • Spuštění a zastavení procesů
 • V dílenském provozu, využívajícím shodné stroje, lze poruchu jednoho stroje snadno kompenzovat aktivací jiného stroje

 

 • Snížení prostojů
 • Efektivnější využití prostředků a zdrojů
 • Snížení materiálových ztrát a plýtvání energiemi

Chcete se dovědět více informací?

Napsat zprávu
Zavřít